Sisältöön »
 

OLEMME
yrityksiä varten!

OLEMME
yrityksiä varten!

 

Ajankohtaista

09.09.2019

ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin alkuvuoden aikana reilut 59 miljoonaa euroa (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)


ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin alkuvuoden aikana reilut 59 miljoonaa euroa (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan, maaseudun ja ympäristön kehittämistä rahoitettiin tammi-kesäkuussa 2019 kaikkiaan 59,3 miljoonalla eurolla. Eniten kokonaisuudesta suunnattiin työllisyyden edistämiseen ja maatilojen kehittämiseen. Alueen yrityksiä tuettiin erilaisin rahoitustoimenpitein 17,4 miljoonalla eurolla.

-  Hämeessä rahoitus kehittyi myönteiseen suuntaan verrattuna edellisen vuoden alkupuoliskoon. Kasvua suunnattiin maaseudun kehittämiseen. Samoin maatilojen kehittämiseen suunnattiin edellisvuotta enemmän rahoitusta etenkin nuorten tilanhoidon aloittamiseen. Yritysrahoitusta käytettiin edellisvuotta enemmän vientihankkeiden tukemiseen niin Kanta- kuin Päijät-Hämeessä, Hämeen ELY-keskuksen Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtaja Jarmo Paukku kertoo.

TäsmäKoulutusta yritysten muutostilanteisiin

Uusia avoimia työpaikkoja on hyvin tarjolla, vaikka rekrytointitarve on jonkin verran aikaisemmasta vähentynyt ja lomautusten määrä kasvussa. Samanaikaisesti ongelmat työvoiman saatavuudessa eivät ole helpottaneet. Työvoiman saatavuuden ja kohtaannon ongelmia on osittain ratkaistu yritysten kanssa yhdessä suunnitelluilla ja hankituilla koulutuksilla. Yhteishankintakoulutuksella (RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus) yritys voi hankkia ammattitaitoisia työntekijöitä, räätälöidä henkilöstölleen lisäkoulutusta sekä auttaa taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanottuja työntekijöitä kouluttautumaan uuteen työhön.

- TäsmäKoulutuksella voidaan päivittää työntekijöiden osaaminen ja ammattitaito vastaamaan uusia vaatimuksia ja muuttuvia työtehtäviä tilanteissa, jossa yrityksen toiminta tai teknologia muuttuu. Koulutusta voidaan hyödyntää myös tilanteissa, jossa henkilöstöä siirtyy uusiin työtehtäviin, joihin yritys ei ole löytänyt sopivia ammattitaitoisia tekijöitä. Siirtyvien henkilöiden tilalle voidaan tehdä suoraan uusi rekrytointi tai tehtävään kouluttaa tekijä RekryKoulutuksen avulla.

Muutostilanteissa TäsmäKoulutuksella voidaan estää lomautuksia tai irtisanomisia tai käyttää sitä joko lomautuksen aikana tai tilalla, Hämeen ELY-keskuksen koulutusasiantuntija Tuula Kinnunen kertoo.

Starttirahaan aloittavalle yrittäjälle käytettiin 1,58 miljoonaa euroa.

ELYn rahoitusta edellisvuotta enemmän vientihankkeiden tukemiseen

ELY-keskus myönsi alkuvuoden aikana yrityksen kehittämisavustusta 41 hankkeelle yhteensä 2,22 miljoonaa euroa. Myönnetyn rahoituksen määrä kasvoi edellisvuodesta. Rahoitusta käytettiin edellistä vuotta enemmän vientihankkeiden tukemiseen niin Kanta- kuin Päijät-Hämeessä.

ELY-keskus on osa Team Finland-verkostoa ja Team Finland -koordinaattorit auttavat alueen yrityksiä kansainvälistymisessä julkisen neuvonnan ja rahoituksen suhteen.

Kanta-Hämeessä suurimmat kehittämisavustukset myönnettiin Forssan Metallityöt Oy:lle ja Etelä-Hämeen Metalli Oy:lle. Forssan Metallityöt Oy sai tukea karmin ja ovilevyn tuotantolinjaston hankkimiseen. Etelä-Hämeen Metalli Oy sai avustusta innovatiiviseen laserleikkausinvestointiin.

Yritykset käyttivät aktiivisesti myös ELY-keskuksen tarjoamia yritysten kehittämispalveluita, joiden avulla haettiin ulkopuolisen asiantuntijan sparrausta yrityksen kehittämiseen ja kasvuun. Analyyseja ja konsultointeja myönnettiin yhteensä noin 0,38 miljoonalla.

ESR-hankkeita rahoitettiin 22

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta myönnettiin alkuvuoden aikana 4,83 miljoonaa euroa 22 hankkeelle. Kanta-Hämeessä rahoitukseltaan suurin hanke oli Riihimäen kaupungin, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hyria Koulutus Oy:n yhteishanke Robo oppii. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan toimijoiden yhteistoteutuksena robotiikan koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on edesauttaa ja nopeuttaa uusien tekniikoiden käyttöönottoa Riihimäen alueella. Päijät-Hämeessä rahoitukseltaan suurin hanke oli Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Vamos Lab Lahti -hanke, jossa kehitetään valmennus- ja palveluprosessia työn tai koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille.

Maaseudun kehittämiseen edellisvuotta enemmän rahoitusta

Maaseudun kehittämiseen käytettiin alkuvuodesta 2019 merkittävästi enemmän rahoitusta kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

- Kehittämishankkeiden rahoituksen kysyntä ELY-keskuksesta oli odotuksia suurempaa. Myös yritysrahoituksen kysyntä oli hyvällä tasolla. Uusia kehittämishankkeita ja yritystukia rahoitettiin alkuvuodesta niin paljon, että vuoden viimeisten hakujaksojen rahoitusmahdollisuudet ovat rajalliset, Hämeen ELY-keskuksen kehittämispäällikkö Timo Kukkonen kertoo.

Maaseudun yritystukia myönnettiin alkuvuoden aikana yhteensä 1,32 miljoonaa euroa, 17 hankkeelle. Kanta-Hämeessä suurin tuen saaja oli Normipinta Oy, jolle myönnettiin tukea jauhemaalaamon perustamiseen. Hemiva Installation Oy sai tukea tuotanto- ja varastotilan laajennukseen ja Ilosen Puutyö Ky tukea laserleikkauskoneen ja värisprintterin hankintaan uusiin sovelluksiin. Päijät-Hämeessä suurin tuen saaja oli VVR Wood Oy, joka sai tukea puukerrostalotehtaan rakentamiseen. Viipurilainen Kotileipomo Oy:lle myönnettiin tukea leipomotilojen laajennukseen sekä kone- ja laitehankintoihin. LaiPro Oy sai tukea tuotantohankkeeseen.

LEADER-yritystukia myönnettiin alkuvuoden aikana yhteensä 0,14 miljoonaa euroa, 9 hankkeelle. Kaikki hankkeet olivat Kanta-Hämeessä. Suurin tuen saaja oli Arctic Milk Oy, joka sai tukea laiteinvestointeihin.

Maaseudun kehittämishankkeita rahoitettiin alkuvuodesta 2,97 miljoonalla eurolla, 18 hanketta. Kokonaisrahoitukseltaan suurin oli Metsähallituksen hanke Kanta- ja Päijät-Hämeen luontokohteiden ja reitistöjen kehittämiseen.

Leader-ryhmien hanketukia myönnettiin 0,93 miljoonalla eurolla, 49 hankkeelle. Suurin hanketuki myönnettiin Heinolan kaupungille Heinolan lintutarhan uuden vesilintutalon viher- ja ympäristörakentamiseen ja informaatiojärjestelmään.