Sisältöön »
 

OLEMME
yrityksiä varten!

OLEMME
yrityksiä varten!

 

Ajankohtaista

05.12.2019

Keräämme tietoa PK-yrityksien energia- ja ilmastotyöhön liittyen - Osallistu kyselyyn!


Forssan kaupunki on mukana Fisu (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkostossa, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Tämä kysely on osa Fisu-kuntien REIVI-hanketta (Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot), jolla pyritään vä-hentämään yritysten ja yhteisöjen, tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä ja luomaan Fisu-verkoston kunnille tehokas työkalu yritysten ilmastotyön vauhdittamiseen.

LInkki kyselyyn https://link.webropolsurveys.com/S/543824FD3F1A9A98

Kyselyllä halutaan selvittää miten PK-yritykset kokevat kunnalta saatavan tuen energia- ja ilmastotyönsä osalta sekä millaista tukea ja tietoutta yritykset tarvitsisivat omaan ilmastotyöhönsä. Energia- ja ilmasto-työllä tarkoitetaan toimenpiteitä vähähiilisyyden, jätteettömyyden ja kestävämmän kulutuksen osalta.

Vastaamalla kyselyyn saamme arvokasta tietoa siitä, millä tavalla kunta voisi parhaiten tukea PK-yrityksiä heidän ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa ja millaisia palveluja kunta voisi tarjota tulevaisuudessa alu-een yrityksille energia- ja ilmastoasioihin liittyen. On tärkeää saada kunnan alueella toimivien yritysten il-mastoteot ja hyvät käytännöt esille. Tämä on mahdollisuus jakaa hyväksi havaittuja keinoja ja tietoutta, joilla paitsi vähennetään ilmastovaikutuksia, saavutetaan myös taloudellisia säästöjä. Kyselyn vastausten perusteella kehitetään kunnan ja alueen yritysten keskinäistä yhteistyötä. Vastaamalla kyselyyn teillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteisen tekemisen muotoon ja sisältöön.

Yrityskohtaisia vastauksia ei tulla julkaisemaan, vaan vain yhteenvetoja joista ei pysty päättelemään yksit-täisen vastaajan vastauksia. Kyselyn on toteuttanut Motiva Oy ja Suomen ympäristökeskus Syke.

Vastaattehan kyselyyn 15.01.2020 mennessä.

Lisätietoa REIVI-hankkeesta löytyy Fisu-verkoston sivulta. Jos haluat mukaan pilottiyritykseksi hankkeelle ole yhteydessä Maria Jokiseen (maria.jokinen@fyk.fi) tai Antti Heinilään (antti.heinila@forssa.fi).

Linkki kyselyyn https://link.webropolsurveys.com/S/543824FD3F1A9A98