Sisältöön »
 

OLEMME
yrityksiä varten!

OLEMME
yrityksiä varten!

 
 

Ajankohtaista

28.08.2023

Matkailun tulo- ja työllisuustutkimus 2022


MATKAILUTULO ON KASVUSSA YMPÄRI SUOMEA – FORSSAN SEUTU ON MUKANA NOSTEESSA

Matkailu on yksi Suomen merkittävimmistä teollisuuden aloista. Se luo työpaikkoja ja verotuloja laajasti ympäri Suomea. Ennen pandemiaa matkailuviennin osuus oli 5,4 prosenttia Suomen kaikista vientituloista. Matkailun kuntakohtaisten vaikutusten mittaaminen on kuitenkin haasteellista, koska tarkkoja tietoja yksittäisten matkailijoiden kulkureiteistä ja palveluostoista ei tiedetä.

Suomen merkittävimmät matkailukohteet ovat nyt toteuttaneet yhteistyössä laajan tutkimuskokonaisuuden. Tutkimuksessa yhteensä 54 matkailualueen matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset on laskettu vuodelta 2022. Tutkimuksen toteutti matkailun tutkimukseen erikoistunut Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy.

Uusi tutkimus tarjoaa ensi kertaa näin laajasti vertailukelpoista tietoa kuntakohtaisesta matkailutulosta sekä matkailun työllisyysvaikutuksista koko Suomessa. Tutkimuksen mukaan Forssan seudun välitön matkailutulo eli yritysten matkailijoilta saama liikevaihto oli 36,07 miljoonaa euroa vuonna 2022. Matkailutulo kasvoi 27 prosenttia vuoden 2016 luvuista, jolloin tutkimus toteutettiin seudulla edellisen kerran. Matkailutulot ovatkin kasvussa ympäri Suomea, mutta ala on edelleen jäljessä pandemiaa edeltävästä tasosta.

- Luvut näyttävät hyviltä ja tavoitteena on, että pystyisimme tilaamaan tutkimuksen vähintään joka toinen vuosi. Näin saisimme vertailukelpoista tietoa matkailun kehittymisestä seudulla ja koko maakunnasta, sanoo Forssan Yrityskehitys Oy:n matkailukoordinaattori Mari Noromies-Wahl.

Matkailun kasvupotentiaali on edelleen Suomessa valtava

Matkailu on vuosien saatossa jäänyt jatkuvasti muiden suomalaisten isojen teollisuuden alojen varjoon sen kasvaneesta merkityksestä huolimatta. Tämä johtunee osittain siitä, että suurin osa matkailuyrityksistä on pieniä ja yritykset jakautuvat useiden eri toimialojen alle. Siksi alan kokonaisvaikuttavuutta voi olla vaikea hahmottaa. Matkailu on kuitenkin ollut jo vuosia voimakkaassa kasvussa pandemiavuosia lukuun ottamatta ja alan kasvupotentiaali on edelleen valtava. Uusien tutkimustulosten avulla alan vaikuttavuutta voidaan tuoda entistä paremmin esille.

Forssan seudulla yöpymisvuorokaudet ovat ylittäneet pandemiaa edeltäneen tason

Ennen pandemiaa vuonna 2019 Forssan seudulla rekisteröitiin 102 039 yöpymistä ja vuonna 2022 yöpymisiä oli 115 370.  Noromies-Wahl on lukuun todella tyytyväinen, mutta toteaa seudun tilastoinnissa olevan vielä puutteita.

–  Forssan seudulta saadaan Tilastokeskuksen kautta tietoja ainoastaan seitsemältä seudun majoituskohteelta. Laskin seudullamme olevan vielä näiden lisäksi kymmenkunta majoituskohdetta, joilla on yli 20 vuodetta tai matkailuajoneuvojen sähköpaikkaa.  Vastaava luku Hämeenlinnan kaupungissa on 29 kohdetta. Tilastojahan ei tehdä vain tilastoinnin vuoksi, vaan niitä käytetään toimialaa tukevassa tutkimuksessa, suunnittelussa ja päätöksenteossa, Noromies-Wahl muistuttaa.

Rekisteröityneisiin yöpymisten lukumäärään voi lisätä myös sukulaisten ja tuttavien luona yöpyjät, mökkimatkailijat, vapaa-ajanasukkaat sekä yöpyjät Airbnb -kohteissa, joita seudulla on peräti 38 kappaletta. Vapaa-ajanasuntoja Forssan seudulla on 4 820 kappaletta.

Kaikki käyrät nousussa – myös kunnallisverotulot

Pandemian myötä majoitus- ja ravintola-alalla Suomessa työskennelleistä 95 000 henkilöstä arvioidaan 20 000 alan ammattilaisen siirtyneen toiselle alalle. Tästä huolimatta oli Forssan seudun matkailun välitön työllisyysvaikutus 186,11 henkilötyövuotta ja kunnallisverotuloja kertyi Forssan seudulle 944 702 euroa. Tällä matkailutyöllisyydellä välitöntä palkkatuloa muodostui noin 6,2 miljoonaa euroa, mikä puolestaan tuotti seutukunnalle välittömiä henkilöverotuloja noin miljoona euroa. Vuoden 2016 tulot olivat vastaavasti 4,2 miljoona euroa, josta henkilöverotuloja saatiin seutukunnalle noin 0,6 miljoonaa euroa.  

Power BI -työkalu jossa kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden kuntien tulokset. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmFhYTc4NzctMzUwZS00NDk5LTk2M2MtMmZiMzM0MzIzMDBmIiwidCI6IjBlMzI3ODI2LWNhZGYtNDM1OS1hYjJhLWVjNTk5MTNkNzJmYyIsImMiOjl9 

 Lisätietoja:
 Mari Noromies-Wahl
 matkailukoordinaattori
 Forssan Yrityskehitys Oy
 p. 050 596 5161
mari.noromies-wahl@fyk.fi