Yhteystiedot
fiilis-alasivu.jpg
 
 
 

Hankkeet

Kasvuyritysten Häme

Yhteyshenkilö
Hannu-Heikki Saarinen
Alkanut
1.5.2018
Päättyy
31.12.2020
Hallinnoija
Forssan Yrityskehitys Oy
Keskeinen sisältö

Kasvuyrityksiä pyritään tunnistamaan ja löytämään eri tahoilla, niin työllistämisen kuin taloudellisen kasvunkin turvaamiseksi. Kanta-Hämeessä mm. KasvuOpen -konsepti on tunnistanut näitä yrityksiä ja herättänyt yrityksissä kasvun palon. Haasteeksi onkin nyt noussut miten pitää tätä paloa yllä ja levittää laajemmalti yrityskenttään. Forssassa näistä KasvuOpenissa menestyneistä yrityksistä hyviä esimerkkejä ovat  Nethit Oy, Leikkiset Oy sekä FOXA Oy. Näiden yritysten menestymisellä on myös laajempaa merkitystä seudun ja maakunnan positiivisille yritystarinoille ja onnistumisen hengen luomiseen.

Forssa Film Office


Yhteyshenkilö
Hannu-Heikki Saarinen
Alkanut
1.6.2018
Päättyy
31.12.2018
Hallinnoija
Forssan Yrityskehitys Oy
Keskeinen sisältö

TV- ja elokuva-ala on kansallisesti sekä kansainvälisesti kovassa nosteessa. Tuotantoja toteutetaan enemmän kuin ennen ja ne etsivät uusia toteuttamistapoja sekä paikkoja. Forssan seutu on antanut lokaation jo useammalle tällaiselle tuotannolle, joista palaute on ollut positiivista. Suomeen on myös perustettu useina ns. elokuvakomissioita, joiden tarkoituksena on saada tuotantoja näille alueilla. Kärkenä näissä on usein kuvauspaikat sekä avustavan henkilökunnan saanti. Ammatillista koulutusta ei juurikaan ole nivottu mukaan näihin verkostoihin, mitä Forssan seudulla nyt haluttaisiin pilotoida. Valmisteluhankkeessa rakennetaan yhdessä filmituotantojen kanssa toiminnallista kokonaisuutta palvelemaan uusia tuotantoja sekä niiden sijoittumista Forssan seudulle.

www.forssafilmoffice.fi

Hämeen KasvuOpen

Yhteyshenkilö
Maria Jokinen
Päättyy
31.12.2018
Hallinnoija
Hämeen liitto
Keskeinen sisältö
Nostaa esiin alueen kasvuyrityksiä

https://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/kanta-hameen-kasvupolku-2018


Alueelliset järvihreät innovaatiot

Yhteyshenkilö
Laura Vainio
Päättyy
30.5.2018
Hallinnoija
HAMK
Keskeinen sisältö

Alueelliset järkivihreät innovaatiot -hanke on osa Kanta-Hämeen ja erityisesti Forssan seudun ympäristöliiketoiminnan ja kiertotalouden kehittämistä.

Alueelliset järkivihreät innovaatiot-hankkeella (2016-2018) on kolme isoa tavoitetta:

- resurssiviisauden lisääminen

- innovaatiotoiminnan tukeminen sekä

- vähähiilisten pilottien toteuttaminen Kanta-Hämeessä.

http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/alueelliset-jarkivihreat-innovaatiot/Sivut/default.aspx


Let's Go Tavastia

Yhteyshenkilö
Kirsi Sippola
Alkanut
15.12.2017
Päättyy
31.12.2019
Hallinnoija
HAMK
Keskeinen sisältö

Let's Go Tavastia! on Kanta-Hämeen matkailun kehittämiseen liittyvä hanke. Hankkeen tavoitteet ovat:

• Kanta-Hämeen matkailullisten kärkien kirkastaminen

• Kielivalinnat, markkinointipilotit sekä gotavastia.fi –sivuston kehittäminen

• Kv-valmennus yrityksille

• Vaikuttavuusarviointi

• Western Lakeland yhteistyön kehittäminen

http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/lets-go-tavastia/Sivut/default.aspx


HYMY -hanke

Yhteyshenkilö
Satu Nurmi
Alkanut
1.11.2015
Päättyy
30.6.2018
Hallinnoija
ProAgria
Keskeinen sisältö

Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Hämeeseen – HYMY -hankkeen tavoitteena on varmistaa, että maaseudun yritykset, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija- apua sekä ohjausta yritystoiminnan vaiheisiin.

https://www.proagria.fi/hankkeet/hymy-hyvalla-yhteistyolla-menestyvia-yrityksia-6355


SEUTU -ohjelma

Yhteyshenkilö
Harri Mattila
Alkanut
8.1.2016
Päättyy
30.6.2018, jatko haussa
Hallinnoija
Suupohjan elinkeinoky
Keskeinen sisältö

Seutukaupunkien keskeisenä tehtävänä on alueellisesta elinvoimaisuudesta vastaaminen ja tämän tehtävän merkitys tulee korostumaan entisestään jatkossa. Alueiden menestykseen vaikuttavat olennaisesti kyky elinkeinorakenteen uudistamiseen, kaupunkiympäristöjen monipuoliset osaamiskeskittymät, palvelut sekä laadukas elinympäristö. 
Seutukaupunkien elinvoiman kehittäminen tarvitsee kansallista kehystämistä ja yhteistä alustaa, joka tämän SEUTU-ohjelman kautta luodaan. Ohjelma liimaa seutukaupungit ja seutukaupungeissa tapahtuvan elinkeinojen kehittämisen yhteen.

http://sek.suupohja.fi/seutu-ohjelma


FRUSH

Yhteyshenkilö
Timo Kärkkäinen
Keskeinen sisältö

FRUSH – Kiertotalouden kasvuyritys- ja startup-tapahtuma on paketti päivänpolttavia puheenvuoroja, toiminnallisia työpajoja sekä tietysti pitsausta. Tapahtuman tavoitteena on kiihdyttää kasvu- ja startup-yritysten kehitystä sekä ideoida ja edistää uutta kiertotalouden toimintaa. Visiona on olla valtakunnan johtava kiertotalouden kasvuyritys- ja startup-tapahtuma.

FRUSH TULEE TAAS 18.-19.9.2019

http://frush.fi/


LUO Next Step

Yhteyshenkilö
Laura Vainio
Alkanut
1.8.2016
Päättyy
31.12.2018
Hallinnoija
HAMK
Keskeinen sisältö

LUO Next Step –hankkeen tavoitteena on lisätä Hämeen luonnonvara-alan verkoston yhteistyötä yritysten kanssa ja viedä toiminta käytäntöön kokeilujen avulla. Hankkeen läpileikkaavana teemana on kierto- ja biotalouden edellyttämän asiantuntijuuden kehittäminen. Hankkeen lopputuloksena syntyy toimintamalli luonnonvara-alan koulutus-, tutkimus- ja yritysyhteistyölle.

http://www.hamk.fi/verkostot/luo-next-step/Sivut/default.aspx


Avoin Häme

Yhteyshenkilö
Joni Kukkamäki
Alkanut
1.5.2017
Päättyy
31.10.2019
Hallinnoija
HAMK
Keskeinen sisältö

  • AvoinHäme-hankkeessa luodaan edellytyksiä avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa.
  • Hankkeessa lisätään osallistujien tietoa ja taitoja avoimen datan hyödyntämiseen liittyen.
  • Yhdistetään Kanta-Hämeen aktiivisia toimijoita sekä testataan ja pilotoidaan erilaisia avoimen datan sovellutuksia ja käyttökohteita. 

https://xn--avoinhme-5za.fi/


TFT -sopimus

Yhteyshenkilö
Hannu-Heikki Saarinen
Alkanut
1.1.2018
Päättyy
31.12.2020
Hallinnoija
FYK
Keskeinen sisältö

Turku Future Technologies -yhteistyösopimuksella (2016-2019) tehostetaan korkeakoulujen TKI -palvelujen tuotantoa, saatavuutta ja käyttöönottoa valmistavan teollisuuden yrityksissä. Painopisteenä ovat meriteollisuuden toimialan yritykset sekä erityisesti pk-sektori.

https://www.turku.fi/turku-future-technologies


Suomen parhaat yritykset

Yhteyshenkilö
Maria Jokinen
Alkanut
1.5.2016
Päättyy
30.4.2019
Hallinnoija
FYK
Keskeinen sisältö

Hankkeessa vahvistetaan ja turvataan seudulle osaavaan työvoiman saatavuus pitkällä tähtäimellä, mikä on perusedellytys kilpailukykyiselle yritystoiminnalle. Tavoitteena on kärkiyritysten työhyvinvoinnin lisääminen sekä positiivisen työnantajamielikuvan lisääminen niin, että yrityksistä tulee toimialansa houkuttelevimpia työnhakijoiden silmissä.


Innostu työssä

Yhteyshenkilö
Kirsi Sippola
Alkanut
9.1.2017
Päättyy
31.8.2019
Hallinnoija
HAMK
Keskeinen sisältö

Organisaation uusiutumisen ja henkilöiden työhyvinvoinnin kehittäminen sekä uuden oppiminen.
Vuorovaikutuksellisuuden ja keskinäisen luottamuksen kehittäminen.

http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/innostu-tyossa/Sivut/default.aspx

 

Yhteystiedot