Sisältöön »
 

OLEMME
yrityksiä varten!

OLEMME
yrityksiä varten!

 
Liiketoiminnan kehittäminen

Hankkeet


Kasvuyritysten Häme

Yhteyshenkilö
Hannu-Heikki Saarinen
Alkanut
1.5.2018
Päättyy
31.12.2020
Hallinnoija
Forssan Yrityskehitys Oy

Hankenumero A73995


Keskeinen sisältö

Kasvuyrityksiä pyritään tunnistamaan ja löytämään eri tahoilla, niin työllistämisen kuin taloudellisen kasvunkin turvaamiseksi. Kanta-Hämeessä mm. KasvuOpen -konsepti on tunnistanut näitä yrityksiä ja herättänyt yrityksissä kasvun palon. Haasteeksi onkin nyt noussut miten pitää tätä paloa yllä ja levittää laajemmalti yrityskenttään. Forssassa näistä KasvuOpenissa menestyneistä yrityksistä hyviä esimerkkejä ovat  Nethit Oy, Leikkiset Oy sekä FOXA Oy. Näiden yritysten menestymisellä on myös laajempaa merkitystä seudun ja maakunnan positiivisille yritystarinoille ja onnistumisen hengen luomiseen.

Hanke on Euroopan Unionin rahoittama.Let's Go Tavastia

Yhteyshenkilö
Kirsi Sippola
Alkanut
15.12.2017
Päättyy
31.12.2019
Hallinnoija
HAMK
Keskeinen sisältö

Let's Go Tavastia! on Kanta-Hämeen matkailun kehittämiseen liittyvä hanke. Hankkeen tavoitteet ovat:

• Kanta-Hämeen matkailullisten kärkien kirkastaminen

• Kielivalinnat, markkinointipilotit sekä gotavastia.fi –sivuston kehittäminen

• Kv-valmennus yrityksille

• Vaikuttavuusarviointi

• Western Lakeland yhteistyön kehittäminen

http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/lets-go-tavastia/Sivut/default.aspx


FRUSH - Järkivihreä toimintamalli

Yhteyshenkilö

Alkanut
1.9.2019
Päättyy
31.12.2021
Hallinnoija
Forssan Yrityskehitys Oy

Hankenumero A75581


Keskeinen sisältö

Hankkeen avulla  mahdollistetaan FRUSH -tapahtuman toteuttaminen tulevina vuosina ja sille asetetun kv - tavoitteen täyttyminen. Tilaisuus tavoittelee vahvempaa kansainvälistä näkyvyyttä ja alueen osaamisen esiintuomista. Yhtenä konkreettisena toimintamuotona on tuottaa alueelle potentiaalisia yrityksiä tutustumaan yhteistyömahdollisuuksiin alueella jo toimivien yritysten kanssa. Tähän toimintoon yhdistetään alueen koulutustarjonta ja opiskelijoiden tuottama lisäarvo. Forssan seudun elinvoimaohjelmassa (FORZA) tuodaan esille yrityskiihdyttämökonsepti, jonka toteutumista hanke osaltaan voi edistää.

FRUSH -tapahtuma tulee taas 

http://frush.fi/

Hanke on Euroopan Unionin rahoittama.


Avoin Häme

Yhteyshenkilö
Joni Kukkamäki
Alkanut
1.5.2017
Päättyy
31.10.2019
Hallinnoija
HAMK
Keskeinen sisältö

  • AvoinHäme-hankkeessa luodaan edellytyksiä avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa.
  • Hankkeessa lisätään osallistujien tietoa ja taitoja avoimen datan hyödyntämiseen liittyen.
  • Yhdistetään Kanta-Hämeen aktiivisia toimijoita sekä testataan ja pilotoidaan erilaisia avoimen datan sovellutuksia ja käyttökohteita. 

https://xn--avoinhme-5za.fi/


TFT -sopimus

Yhteyshenkilö
Hannu-Heikki Saarinen
Alkanut
1.1.2018
Päättyy
31.12.2020
Hallinnoija
FYK
Keskeinen sisältö

Turku Future Technologies -yhteistyösopimuksella (2016-2019) tehostetaan korkeakoulujen TKI -palvelujen tuotantoa, saatavuutta ja käyttöönottoa valmistavan teollisuuden yrityksissä. Painopisteenä ovat meriteollisuuden toimialan yritykset sekä erityisesti pk-sektori.

https://www.turku.fi/turku-future-technologies


Innostu työssä

Yhteyshenkilö
Kirsi Sippola
Alkanut
9.1.2017
Päättyy
31.8.2019
Hallinnoija
HAMK
Keskeinen sisältö

Organisaation uusiutumisen ja henkilöiden työhyvinvoinnin kehittäminen sekä uuden oppiminen.
Vuorovaikutuksellisuuden ja keskinäisen luottamuksen kehittäminen.

http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/innostu-tyossa/Sivut/default.aspx

 

Ota yhteyttä

 

hannu1182084539.jpg

 

Hannu-Heikki Saarinen
Kehitysjohtaja
puh. 050 550 3155
hannu-heikki.saarinen@fyk.fi