Sisältöön »
 

OLEMME
yrityksiä varten!

OLEMME
yrityksiä varten!

 
Liiketoiminnan kehittäminen

Hankkeet


Technical Visits Häme

Yhteyshenkilö
Mari Noromies-Wahl
Alkanut
1.8.2020
Päättyy
31.8.2022
Hallinnoija
Forssan Yrityskehitys Oy

Hankenumero A76198

Keskeinen sisältö

Hankkeessa tuotteistetaan hämäläistä osaamista ja asiantuntijuutta kansainvälisille vieraille. Maakunnan PK-yrityksiä autetaan muotoilemaan omaa osaamistaan ja tekemistään kiinnostaviksi vientituotteiksi joihin pääsee tutustumaan ohjatusti, houkuttelevan ohjelmantarjonnan avulla.

Hankkeen tavoitteena on 

  • lisätä yritysten kasvua, uudistumista sekä verkostoitumista uusien Technical visits tuotteiden kehittämisen avulla.
  • tukea pk-yrityksen kansainvälistymistä ja tuotteistaa yritysten asiantuntijaosaaminen myytäviksi vierailutuotteiksi kansainvälisille asiakkaille.
  • koostaa Kanta-Hämeen yritysten Technical visits tuotteet manuaaliksi, jota voidaan esitellä kansainvälisille matkanjärjestäjille.
  • luoda uusi toimintamallin yritysten ja julkisten asiantuntijoiden yhteistyölle, jolla lisätään alueen kiinnostavuutta asiantuntijavierailijoiden silmissä.
  • testata tuotteita kansainvälisten asiakkaiden avulla.
  • saada tuotteet myyntiin kansainvälisesti.

Hanke on Euroopan Unionin rahoittama: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahaston ohjelma, joka tukee Itämeren alueen strategiaa ja kilpailukykyä.
Rahoittajana on Hämeen ELY-keskus: Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (TYT) 2020


Kasvuyritysten Häme

Yhteyshenkilö
Hannu-Heikki Saarinen
Alkanut
1.5.2018
Päättyy
31.12.2021
Hallinnoija
Forssan Yrityskehitys Oy

Hankenumero A73995


Keskeinen sisältö

Kasvuyrityksiä pyritään tunnistamaan ja löytämään eri tahoilla, niin työllistämisen kuin taloudellisen kasvunkin turvaamiseksi. Kanta-Hämeessä mm. KasvuOpen -konsepti on tunnistanut näitä yrityksiä ja herättänyt yrityksissä kasvun palon. Haasteeksi onkin nyt noussut miten pitää tätä paloa yllä ja levittää laajemmalti yrityskenttään. Forssassa näistä KasvuOpenissa menestyneistä yrityksistä hyviä esimerkkejä ovat  Nethit Oy, Leikkiset Oy sekä FOXA Oy. Näiden yritysten menestymisellä on myös laajempaa merkitystä seudun ja maakunnan positiivisille yritystarinoille ja onnistumisen hengen luomiseen.

Hanke on Euroopan Unionin rahoittama.FRUSH - Järkivihreä toimintamalli

Yhteyshenkilö

Alkanut
1.9.2019
Päättyy
30.06.2022
Hallinnoija
Forssan Yrityskehitys Oy

Hankenumero A75581


Keskeinen sisältö

Hankkeen avulla  mahdollistetaan FRUSH -tapahtuman toteuttaminen tulevina vuosina ja sille asetetun kv - tavoitteen täyttyminen. Tilaisuus tavoittelee vahvempaa kansainvälistä näkyvyyttä ja alueen osaamisen esiintuomista. Yhtenä konkreettisena toimintamuotona on tuottaa alueelle potentiaalisia yrityksiä tutustumaan yhteistyömahdollisuuksiin alueella jo toimivien yritysten kanssa. Tähän toimintoon yhdistetään alueen koulutustarjonta ja opiskelijoiden tuottama lisäarvo. Forssan seudun elinvoimaohjelmassa (FORZA) tuodaan esille yrityskiihdyttämökonsepti, jonka toteutumista hanke osaltaan voi edistää.

FRUSH -tapahtuma tulee taas 

http://frush.fi/

Hanke on Euroopan Unionin rahoittama.

 

Ota yhteyttä

 

hannu1182084539.jpg

 

Hannu-Heikki Saarinen
Kehitysjohtaja
puh. 050 550 3155
hannu-heikki.saarinen@fyk.fi