Sisältöön »
 

OLEMME
yrityksiä varten!

OLEMME
yrityksiä varten!

 
Liiketoiminnan kehittäminen

Tutkimus ja kehittäminen

Oppilaitosyhteistyö

Projektityöskentely ei ole oppimisen mahdollisuus ainoastaan opiskelijalle. Parhaimmillaan opiskelijoiden kanssa toteutettavat projektit kehittävät sekä opiskelijan, että yrityksen työntekijöiden osaamista ja mahdollistavat opiskelijoille tavan toteuttaa opintoja konkreettisesti ja työelämälähtöisesti. Samalla työnantaja voi saada uusia ja tuoreita kehittämisideoita ja  mahdollisesti jopa hyvän kontaktin tulevaisuuden rekrytointitarpeisiin.


LUKE

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. LUKE:n Jokioisten yksikkö on profiloitunut erityisesti elintarviketurvallisuuden ja biotalouden alueilla. 

Ota yhteyttä

 

hannu1182084539.jpg

 

Hannu-Heikki Saarinen
Kehitysjohtaja
puh. 050 550 3155
hannu-heikki.saarinen@fyk.fi