Yhteystiedot
fiilis-alasivu.jpg
 
 
 

Tapahtumat

HAMKin TULEVA-hanke antaa pk-yrityksille valmennusta liiketoimintadatan analysoinnista huhti-toukokuussa

09.04.2019 klo 09:00 – klo 12:00

HAMK toteuttaa maksuttoman, pk-yrityksille suunnatun liiketoimintaa tukevan ennakoinnin ja liiketoimintadatan analysoinnin valmennusohjelman keväällä 2019 Hämeenlinnassa. Kohderyhmänä on pk-yritykset Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeestä.

ILMOITTAUTUMINEN ALKANUT VALMENNUKSEN DATA-ANALYTIIKKA-OSAAN!

Liiketoimintadatan analysointi ja käyttö osana päätöksentekoa (12h)

Kouluttajat: tutkijayliopettaja Jari Jussila, lehtori Tapio Kilpeläinen

Valmennus on suunnattu organisaatioiden johdolle ja asiantuntijoille, jotka voivat hyödyntää analysointia organisaationsa toiminnan kehittämisessä. Kaksi ensimmäistä valmennussessiota käsittelee johtamista liiketoimintatiedolla sekä tiedon analysointia ja visualisointia. Kaksi jälkimmäistä sessiota on työpajoja, joissa osallistujat käsittelevät edustamansa yrityksen dataa. Tämä valmennus on suunniteltu suoritettavaksi kokonaisuutena.

Johdatus liiketoiminnan johtamiseen tiedolla 9.4.2019 klo 9-12 (tila C305) Valmentajina Jari Jussila ja Tapio Kilpeläinen

Analytiikan eri muodot ja organisaatioiden kyvykkyys.

Business Intelligence toiminta ja sen organisointi.
Modernit BI työkalut ja niiden hinnoittelu.

Tutustuminen Microsoftin Pivot-, Power Pivot- ja Power BI- työkaluihin käytännön harjoitusten kautta.

Liiketoimintatiedon analysointi ja visualisointi
15.4.2019 klo 9-12 (tila C338) Valmentajina Jari Jussila ja Tapio Kilpeläinen

Visualisointitavat, käytänteet ja laatukriteerit

Tiedon tuonti, yhdistely ja muokkaaminen Power BI:llä

Peruslaskutoimitukset ja tiedon analysointi hyödyntäen Data Analysis Expression (DAX) -kaavoja

Analysoinnin ja visualisoinnin harjoittelua Power BI:llä

Organisaation omien datalähteiden esikartoitus ja liiketoimintaongelman tai haasteen kuvaaminen

Työpaja yrityksen oman datan analysointiin ja visualisointiin 7.5.2019 klo 9-12 (tila C305) Valmentajina Jari Jussila ja Tapio Kilpeläinen

Yritys tuo oman datansa (small data), jota analysoidaan ja visualisoidaan työpajassa

Työpajan lopputuotoksena hahmotellaan minkälaisen Proof of Concept toteutuksen voisi rakentaa päätöksen teon tueksi.

Proof of Concept työpaja analytiikkaratkaisun rakentamiseen Power BI:llä 13.5.2019 klo 9-12 (tila C305) Valmentajina Jari Jussila ja Tapio Kilpeläinen

Työpajan tavoitteena on rakentaa Proof of Concept (POC) toteutus yrityksen liiketoimintaongelman ratkaisusta

Valmentajat ja osallistujat sparraavat POCin kehittämistä

Suunnitelman laatiminen kuinka POC viedään tuotantoon ja käyttöön yrityksessä.

Koulutus on maksuton ja se luokitellaan de minimis -tueksi. Valmennukseen osallistuvien yritysten tulee täyttää lomake DE_MINIMIS_ilmoitus_osallistuva_yritys_FI.EAKR.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi, +358 400 534 131.

Lue lisää hankkeesta www.hamk.fi/tuleva/#valmennusohjelma


Sijainti: Visamäki, Hämennlinna
Yhteyshenkilö: anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi, +358 400 534 131