Yhteystiedot
fiilis-alasivu.jpg
 
 
 

Ajankohtaista

26.02.2019

Pitkäaikaistyöttömyys vähenee edelleen nopeasti, nuorten työttömyyden lasku hitaampaa (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)


Pitkäaikaistyöttömyys vähenee edelleen nopeasti, nuorten työttömyyden lasku hitaampaa (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Linkki tiedotteeseen/Länk till pressmeddelandet <http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/pitkaaikaistyottomyys-vahenee-edelleen-nopeasti-nuorten-tyottomyyden-lasku-hitaampaa-kanta-hame-ja-paijat-hame->

Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli tammikuun lopussa 18 735 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 205 vähemmän (-11 %) kuin vuosi sitten. Joulukuusta työttömien työnhakijoiden määrä TE-toimistossa väheni 423:lla (-2 %). 
Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Vuodentakaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni Hämeen maakunnista Kanta-Hämeessä 994:llä (-12 %) ja Päijät-Hämeessä 1 211 henkilöllä (-9 %). Työttömiä työnhakijoita oli Kanta-Hämeessä tammikuun lopussa 7 035 ja Päijät-Hämeessä 11 700. Kuntatasolla työttömien määrä väheni vuodentakaisesta Hämeen kaikissa muissa kunnissa paitsi Humppilassa ja Hartolassa. Suhteellisesti nopeinta työttömyyden laskuvauhti edellisvuodesta oli Ypäjällä (-30 %), Tammelassa (-20 %), Hausjärvellä (-20
%) ja Lopella (-20 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä tammikuun lopussa
10,9 %, mikä on 1,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Alueen matalimmat työttömyysasteet olivat Lopella (5,4 %), Hausjärvellä (5,9 %) ja Hattulassa (6,5 %). Korkeimmat työttömyysasteet löytyvät Lahdesta (14,1 %) ja Heinolasta (14,1 %). Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeessä tammikuussa 16,0 % ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 26,3 %.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli tammikuun lopussa 5 516, mikä on 1 694 vähemmän
(-24 %) kuin vuotta aiemmin.  Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli
7 460 eli 963 vähemmän (-11 %) kuin vuosi sitten. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 70 vähemmän (-3 %) kuin edellisvuoden tammikuussa eli 2 531.

Kokoaikaisesti lomautettuna oli tammikuun lopussa 1 067 henkilöä, mikä on
72 vähemmän (-6 %) kuin edellisvuonna. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 376, mikä on 44 vähemmän (-11 %) kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski tammikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (-17 %), Pohjois-Pohjanmaalla (-16 %), Pohjanmaalla (-15 %), Kainuussa (-15 %), Pohjois-Karjalassa (-15 %) ja Lapissa (-15 %).

Uusia avoimia työpaikkoja eniten sairaanhoitajille, lähihoitajille ja elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöille

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Hämeessä TE-toimistoon tammikuun aikana 5 167, mikä on 1 052 enemmän (26 %) kuin edellisvuonna. Uusia avoimia työpaikkoja oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden, asiantuntijoiden ja prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmissä. 
Ammattitasolla uusia avoimia paikkoja ilmoitettiin eniten sairaanhoitajille (490), lähihoitajille (414), elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöille
(268) ja myyjille (266). Tammikuun aikana täytettiin kaikkiaan 1 274 työpaikkaa, joista 59 % työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla.

TE-palveluiden piirissä oli tammikuun lopussa 8 347 henkilöä, mikä on 200 vähemmän (-2 %) kuin vuotta aiemmin. Palveluista olleista 2 647 oli omaehtoisessa opiskelussa, 2 010 kuntouttavassa työtoiminnassa, 1 509 työllistettynä, 1 108 työvoimakoulutuksessa, 886 työ- tai koulutuskokeilussa, 104 vuorotteluvapaasijaisena ja 83 valmennuksessa. 
Kuntouttavassa työtoiminnassa, työvoimakoulutuksessa ja työ- tai koulutuskokeilussa olevien määrä kasvoi edellisvuodesta. Muissa TE-palveluissa olevien määrä oli edellisvuotta pienempi. Palveluissa olleista kaikkiaan 45 % oli opiskelemassa joko omaehtoisessa opiskelussa tai työvoimakoulutuksessa.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli Hämeessä tammikuun lopussa 27 082. Tämä on 2 405 vähemmän kuin vuosi sitten. Laajan työttömyyden lasku johtui sekä työttömien työnhakijoiden että palveluissa olevien määrän vähentymisestä.
 

Lisätiedot: Hämeen TE-toimisto

Johtaja Eija Mannisenmäki, puh. puh. 0295 041 840 Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795 Palvelujohtaja Marja-Leena Muuri, puh. 0295 041 794
Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, puh. 0295 041 564             

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159 Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi

HUOM: www.temtyollisyyskatsaus.fi -sivusto ja Hämeen työllisyyskatsaussivu http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/hame.aspx ovat toistaiseksi pois käytöstä.

    * Hämeen työllisyyskatsaus tammikuu 2019
      <http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37279645/Ty%C3%B6llisyyskatsaus+tammikuu+2019/0894a8b3-0d4c-410a-a3b4-9fb1498df250
      (pdf)
    * Hämeen tilastoliite tammikuu 2019
      <http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37279123/hamely_ty%C3%B6llisyyskatsauksen_tilastoliite_tammikuu-2019-02-26/472c2535-f003-4057-935b-c54b13c5cc4c
      (pdf)
    * Työllisyyskatsauksen yhteenvetotaulukko Hämeen ELY-keskusalue
      <http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37279645/Yhteenvetotaulukko+H%C3%A4me+tammikuu19/a008924e-c8f4-419a-b8f0-0cb3e51895c6
      (pdf), Kanta-Häme
      <http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37279645/Yhteenvetotaulukko+Kanta-H%C3%A4me+tammikuu19/75c5fd1b-d686-4077-83a8-4e2190f81c69
      (pdf) ja Päijät-Häme
      <http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37279645/Yhteenvetotaulukko+P%C3%A4ij%C3%A4t-H%C3%A4me+tammikuu19/aff84216-8ab4-4ffb-bae2-dcaaadb80bb7
      (pdf)
    * Yksityiskohtaisemmat Työnvälitystilaston tiedot TEM:n tilastopalvelun
      tietokannasta:<https://tem-tilastopalvelu.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/
      polkua ToimialaOnline ( maksuton) - Työnvälitystilastot (TEM)
    * Hämeen ELY-keskuksen tilastoseurannat
      <http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-hame-tyomarkkinat>

Valtakunnallinen Työllisyyskatsaus löytyy pdf-tiedostona osoitteesta:
<http://www.tem.fi/Tyollisyyskatsaus>