Sisältöön »
 

OLEMME
yrityksiä varten!

OLEMME
yrityksiä varten!

 
Liiketoiminnan kehittäminen

Päättyneet hankkeet


Suomen parhaat yritykset

Yhteyshenkilö
Maria Jokinen
Alkanut
1.5.2016
Päättyy
30.4.2019
Hallinnoija
FYK
Keskeinen sisältö

Hankkeessa vahvistetaan ja turvataan seudulle osaavaan työvoiman saatavuus pitkällä tähtäimellä, mikä on perusedellytys kilpailukykyiselle yritystoiminnalle. Tavoitteena on kärkiyritysten työhyvinvoinnin lisääminen sekä positiivisen työnantajamielikuvan lisääminen niin, että yrityksistä tulee toimialansa houkuttelevimpia työnhakijoiden silmissä.


Hämeen KasvuOpen

Yhteyshenkilö
Maria Jokinen
Päättyy
31.12.2018
Hallinnoija
Hämeenliitto
Keskeinen sisältö

Nostaa esiin alueen kasvuyrityksiä

https://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/kanta-hameen-kasvupolku-2018 


Forssa Film Office

Yhteyshenkilö
Hannu-Heikki Saarinen
Alkanut
1.6.2018
Päättyy
31.12.2018
Hallinnoija
Forssan Yrityskehitys Oy
Keskeinen sisältö

TV- ja elokuva-ala on kansallisesti sekä kansainvälisesti kovassa nosteessa. Tuotantoja toteutetaan enemmän kuin ennen ja ne etsivät uusia toteuttamistapoja sekä paikkoja. Forssan seutu on antanut lokaation jo useammalle tällaiselle tuotannolle, joista palaute on ollut positiivista. Suomeen on myös perustettu useina ns. elokuvakomissioita, joiden tarkoituksena on saada tuotantoja näille alueilla. Kärkenä näissä on usein kuvauspaikat sekä avustavan henkilökunnan saanti. Ammatillista koulutusta ei juurikaan ole nivottu mukaan näihin verkostoihin, mitä Forssan seudulla nyt haluttaisiin pilotoida. Valmisteluhankkeessa rakennetaan yhdessä filmituotantojen kanssa toiminnallista kokonaisuutta palvelemaan uusia tuotantoja sekä niiden sijoittumista Forssan seudulle.

www.forssafilmoffice.fi 


Alueelliset järvihreät innovaatiot

Yhteyshenkilö
Laura Vainio
Päättyy
30.5.2018
Hallinnoija
HAMK
Keskeinen sisältö

Alueelliset järkivihreät innovaatiot -hanke on osa Kanta-Hämeen ja erityisesti Forssan seudun ympäristöliiketoiminnan ja kiertotalouden kehittämistä.

Alueelliset järkivihreät innovaatiot-hankkeella (2016-2018) on kolme isoa tavoitetta:

- resurssiviisauden lisääminen

- innovaatiotoiminnan tukeminen sekä

- vähähiilisten pilottien toteuttaminen Kanta-Hämeessä.

http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/alueelliset-jarkivihreat-innovaatiot/Sivut/default.aspx 


HYMY -hanke

Yhteyshenkilö
Satu Nurmi
Alkanut
1.11.2015
Päättyy
30.6.2018
Hallinnoija
ProAgria
Keskeinen sisältö

Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Hämeeseen – HYMY -hankkeen tavoitteena on varmistaa, että maaseudun yritykset, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija- apua sekä ohjausta yritystoiminnan vaiheisiin.

https://www.proagria.fi/hankkeet/hymy-hyvalla-yhteistyolla-menestyvia-yrityksia-6355 


SEUTU -ohjelma

Yhteyshenkilö
Harri Mattila
Alkanut
8.1.2016
Päättyy
30.6.2018, jatko haussa
Hallinnoija
Suupohjan elinkeinoky
Keskeinen sisältö

Seutukaupunkien keskeisenä tehtävänä on alueellisesta elinvoimaisuudesta vastaaminen ja tämän tehtävän merkitys tulee korostumaan entisestään jatkossa. Alueiden menestykseen vaikuttavat olennaisesti kyky elinkeinorakenteen uudistamiseen, kaupunkiympäristöjen monipuoliset osaamiskeskittymät, palvelut sekä laadukas elinympäristö. 
Seutukaupunkien elinvoiman kehittäminen tarvitsee kansallista kehystämistä ja yhteistä alustaa, joka tämän SEUTU-ohjelman kautta luodaan. Ohjelma liimaa seutukaupungit ja seutukaupungeissa tapahtuvan elinkeinojen kehittämisen yhteen.

http://sek.suupohja.fi/seutu-ohjelma 


LUO Next Step

Yhteyshenkilö
Laura Vainio
Alkanut
1.8.2016
Päättyy
31.12.2018
Hallinnoija
HAMK
Keskeinen sisältö

LUO Next Step –hankkeen tavoitteena on lisätä Hämeen luonnonvara-alan verkoston yhteistyötä yritysten kanssa ja viedä toiminta käytäntöön kokeilujen avulla. Hankkeen läpileikkaavana teemana on kierto- ja biotalouden edellyttämän asiantuntijuuden kehittäminen. Hankkeen lopputuloksena syntyy toimintamalli luonnonvara-alan koulutus-, tutkimus- ja yritysyhteistyölle.

http://www.hamk.fi/verkostot/luo-next-step/Sivut/default.aspx 

 

hannu1182084539.jpg

 

Hannu-Heikki Saarinen
Kehitysjohtaja
puh. 050 550 3155
hannu-heikki.saarinen@fyk.fi